Ahmad yazdany

Ahmad yazdany
قلعه فیروزکوه

۱۳۹۷ خرداد ۲۱, دوشنبه

جنون

افسانه ی زیرکی ز سر بیرون کن
از عقل بکاه و بر جنون افزون کن
وقتی دل و جان را بسپاری بر عشق
خود عشق بگوید که چه باش و چون کن
#احمد_یزدانی
۹۷/۳/۱۷
شب قدر

۱۳۹۷ فروردین ۵, یکشنبه

بی پولی

بهترین یار شفیق من و تو بی پولی
میکنی ترک ولی مانده چو دلمشغولی
آرزو میکنی تا دور شوی از او ، او
باتو میماند و چسبیده چو هم سلّولی.
#احمد_یزدانی
#کوتوال_خندان
@ahmadyazdany

پول و پله

ترسانده ای همه را پهلوان ، چرا؟
داری تو قدرت بسیار با وفا
ارباب حلقه ها و بزرگِ قبیله ای
اوّل توئی ، وسطی تو ، وَ انتها
تسلیم امر و کلام شما مُطاع
ما رَعیَت و تو چو شاهی ،رئیس ما
اکنون که برده تورا آسمان ، کمی
بشنو از علّت دردو دلیل ما
پول و پَله برسان تا از آن کمی
تفریح نموده ، کمی خورده ما غذا.
#کوتوال_خندان
#طنز
@ahmadyazdany

میخندم
بجای گریه به اوضاع عید می خندم
به جیب خالی و لیست خرید می خندم
حسود منتظر است تا بخندد از غم ، من
 نشسته بر سرِجایم شدید می خندم
#کوتوال_خندان
#کمپین_هفته_لبخند_ایرانی
@ahmadyazdany

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

عصر عاشورا


https://t.me/ahmadyazdany
‍ برای دوست جان دادن چه زیباست
مرام حضرت عبّاس غوغاست
جها ن می بیند او را رو برویش
برای هرکه می جوید هویداست
جسارت ، معرفت ،لطف و عطایش
چنان گنجی در این دنیای رسواست
وفاداری او در عهدو پیمان
چو گل در پهنه ی صحرای دنیاست
بلی ، عبّاس عبّاس است و تا هشت
برای عالم او کوه مداراست
اگر دست و سرو جان را فدا کرد
چو یک قطره از اخلاصی چو دریاست
#کوتوال
#بنیاد_امام_جواد_ع
#شب_زنده_داران #گیلان #دکتر_احمد_محمدی_سهروردی #کربلا_بین_الحرمین #تهران #فیروزکوه
@ahmadyazdany

۱۳۹۶ شهریور ۴, شنبه

زن بگیر

زندگی تنها و بی همسر بد است
با چنین شخصی مخالف احمد است
هست تنهائی بلای روح و جان
مثل سرباری سرِ بارِ کسان
ابتدا وقتی خدایت آفرید
همسری هم از برایت آفرید
خرّم آن جانی که جفت خویش یافت
چنداسبه سوی خوشبختی شتافت
هرکه تنها باشد از زن یا که مرد
عاقبت اورا غمش با خود بَرَد
ما که از نسل قدیم میهنیم
سفت ومحکمتر ز سنگ و آهنیم
زندگی با همسر خود کرده ایم
از همین رو ضدّ غم ، روئین تنیم
در تجرّد بیشماران سختی است
لحظه هایش ماتم و بدبختی است
خوردو خوابت با خودت ، خوردن تراست
شستشو با تو نظافت هم جداست
از خرید میوه تا نان و تره
در دل بازار پر از همهمه
تا هماهنگیِ در صدها امور
تک وتنها در میان شیرو مور
نور میبارد ز همسر نازنین
تو فقط ارد از زنِ خود را نبین
هان جوانی که مجرّد مانده ای
در خیالت درس بیحد خوانده ای
زندگانی در تجرّد را نخواه
روحِ خودخواهِ تمرّد را نخواه
زودتر دستی بزن بالا ز زیر
زن بگیرو زن بگیرو زن بگیر.
#کوتوال_خندان
kootevallekhandan.blogspot.com

۱۳۹۶ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

جنگولک بازی

از مدیری که هست پروازی
نتوان دید خدمتِ نازی
راحت و بیخیال و خوشحال است
میکند استراحت و بازی
ابتدا ثبتِ فوقِ دانشگاه
وَ سپس مدرک است و طنّازی
پس از آن یک بهانه ، آنگاه در
رفتنِ سوی جنگولک بازی
گفته اند عاقلان به دیوانه
اشتباهست این نظربازی
هرگلی رنگ و بوی خود دارد
نکند زیرکی شبیه سازی
ریشه در جای دیگری باشد
سرزمینهای خط و خط بازی.
#کوتوال